Klinika tělovýchovného lékařství FN u sv. Anny v Brně
a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU Brno

pořádají
jubilejní konferenci s mezinárodní účastí

X. DNY FYZIOTERAPIE  A LÁZEŇSTVÍ
17. – 18. října 2019
Mikulov, hotel Galant                 

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Mikulov na jubilejní konferenci „X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“ tentokrát s mezinárodní účastí. Akce se koná ve dnech 17. – 18. října 2019 v konferenčních prostorách hotelu Galant v Mikulově.
Konference je pořádána pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D. Hlavními tématy jubilejního ročníku jsou „Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a varia“. Odborný program konference, který bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí ČLK, bude sestaven jak z vyžádaných tak i přihlášených sdělení. Konference je určena pro lékaře interních a chirurgických oborů, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Cílem pořadatele je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti.
Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu.

Těšíme se na Vaši účast

 

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
odborný garant konference

 


Hlavní témata

Bolestivé stavy hybného aparátu
Nové trendy v lázeňství
Varia / Kazuistiky


Programový výbor

Předseda programového výboru
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Odborný garant
prim. MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU

Členové programového výboru
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Mgr. Pavlína Svobodová
Mgr. Leona Dunklerová
Ing. Soňa Pavlová
MUDr. Eva Drápelová
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
MUDr. Naděžda Poršeková

Časový plán

  17. října 2019

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

 

Přednáškový sál

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 − 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 − 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 − 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  20.00 – 24.00 hod

Společenský večer

  18. října 2019

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, MikulovRegistrační poplatky

 

 

do 29. srpna 2019

od 30. srpna 2019

na místě

Lékaři

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Kč 2 150,-

NLZP

Kč 1 550,-

Kč 1 750,-

Kč 1 950,-

Člen UNIFY ČR

Kč 1 395,-

Kč 1 395,-

Kč 1 575,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, oběd, konferenční materiály, vstupenka na společenský večer a DPH.

Platba převodem je možná do 10. října 2019.

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 10. září 2019
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 16. září 2019

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

17. října 2019    8.00 – 13.00 hod
18. října 2019    8.30 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, potvrzení o účasti, konferenční set a program konference.


Obědy

Oběd formou jednotného menu je zajištěn pro účastníky konference dne 17. října 2019.

Obědy se vydávají v hotelové restauraci oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 17. října 2019.
Vstupenku na společenský večer, která je zahrnuta v registračním poplatku obdržíte při registraci účastníků.


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

 

Partneři


Partneři konference
Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz